Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare date cu caracter personal pentru: clienti | salariati și personal contractuant 


Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web http://aastudio.ro și vă vom anunța.

 

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

 

Cine suntem

Suntem ALEX ADAM STUDIO SRL(“AAstudio”) .

Sediul nostru social este situat în Petroșani, strada Aleea Poporului, bloc 3A, apartament 8, etaj 3, județul Hunedoara. Suntem înregistrați în Romania sub nr. J20/1521/2008şi promovăm serviciile și produsele noastre sub marca AAstudio.

Numărul nostru de telefon +4 (734) 788 346, sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru http://aastudio.ro.

Cum ne puteți contacta

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți întrebări cu privire la Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de asistența de pe site-ul nostru http://aastudio.ro. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail, la adresa dedicată odp@aastudio.ro, sau prin poștă la adresa Calea Dorobantilor numar 124, bloc 1, scara 1, apartament 6, Sector 1, Bucurestipunând corespondența Dvs. în atenția responsabilului cu protecția datelor.

Principiile noastre

AAstudio și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Am inclus principalele noastre angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru http://aastudio.ro. Urmărim să punem aceste angajamente în centrul a tot ceea ce facem.

De ce prelucrăm datele personale?

AAstudio va prelucra datele personale ale clientului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta pe parcursul derulării contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Interesul legitim al AAstudio poate sta la baza unei prelucrări de date personale, Clientul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina AAstudio.

Atunci când AAstudio îi solicită clientului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Da”, “Nu”.

AAstudio va prelucra datele dvs personale în baza baza următoarelor:

 1. Executarea sau încheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitărilor dvs.. Acest lucru ne permite, de asemenea, să vă emitem factura în funcție de serviciile pe care le-ați utilizat. De asemenea, poate este necesar să realizăm verificări în vederea dezvoltării proiectelelor contractate, precum şi verificări ale documentatiei actuale ale clientului.
 2. Interesele comerciale legitime ale AAstudio, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea serviciilor noastre actuale precum și îmbunătățirea serviciilor. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile Dvs. din această
 3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
 4. Consimțământul pe care îl acordațatunci când AAstudio nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment la solicitarea dvs.

Vom colecta datele cu caracter personal

 • Direct de la client

AAstudio colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

 • Nume, prenume, codul numeric persoanal, documentul de identitate, data nașterii;
 • Adresa poștală și de e-mail;
 • Număr de telefon și altele;
 • Date privind locaţia dvs, adresa IP sau o locaţie derivată din adresa IP, sau date cum ar fi codul poştal sau numele unui oraş;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi.

AAstudio poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate la momentul încheierii unui contract de abonament, cu consimțământul său.

De asemenea, AAstudio primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (ex.fotografii etc.).

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune servicii, AAstudio poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării serviciilor AAstudio. Aceste informații pot fi răspunsuri la diverse sondaje de verificare a satisfacţiei, comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 • Automat

În anumite situații, AAstudio poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul formularului de contact de pe site.

 • Din surse externe

Pentru oferirea de servicii, AAstudio poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice).

Doar dacă există acordul în acest sens, AAstudio va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la  serviciile si proiectele noastre.

Deoarece este necesare pentru oferirea de servicii si oferte, AAstudio va prelucra datele personale cu scopul de a onora cererile /reclamaţiile/întrebări clienților, procesarea plăților efectuate pentru serviciile  AAstudio, recuperarea debitelor. 

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal 

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

1.  Pentru prestarea serviciului nostru

 • Pentru utilizarea serviciilor pe care le-ați contractat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția contractului dvs.;

 

Facturare și relații cu clienții

 • Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre;
 • Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;
 • Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu contractul in derulare sau serviciile contractate.

 

Mesaje privind serviciile

 • Vă vom contacta prin e-mail cu mesaje pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii.

 

2.  Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing

 • În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile servicii, vă vom trimite scrisori, brosuri, alte materiale tiparite, vă vom invita să participați la un studiu/sondaj sau vă vom informa cu privire la ofertele actuale.
 • Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de servicii pe care le-ați contractat de la noi (de exemplu, știm că nu este cazul să vă facem oferte de marketing dacă sunteți la jumătatea duratei contractului de servicii încheiat cu noi).
 • Vă vom contacta prin poștă, online, telefonic. Vă vom putea contacta prin intermediul partenerilor noștri, însă aceștia vor fi autorizați să prelucreze datele Dvs. personale numai în numele AAstudioși în conformitate cu politicile noastre;
 • Puteți schimba permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment prin accesarea informaţiilor dinsecțiunea Contactîn site-ul nostru http://aastudio.ro sau contactându-ne la tefelonul afișat pe site in sectiunea contact.

 

Efectuăm studii pentru:

 • Cercetare de piață și pentru a realizare analize de cercetare și statistice, sondaje vizând măsurarea satisfacţiei clienţilor;
 • Furnizarea de servicii cu valoare adăugată;
 • Furnizarea de rapoarte către terțe părți (aceste rapoarte nu conțin informații care să vă poată identifica în calitate de persoană fizică). Acestea pot fi furnizate către terțe părți, cum ar fi autorităţi de reglementare.

 

Cursuri, seminarii, stagii de practică

 • Vom colecta date cu caracter personal ale participănţilor la cursuri/seminarii/întruniri/stagii de practică, în cadrul AAstudio.

 

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal

Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu:

 • Parteneri sau agenți implicațiîn livrarea serviciilor pe care le-ați contractat sau utilizat;
 • Furnizorii de registre ale abonaților, dacă nu v-ați exprimat opțiunea de a nu fi înscris în aceste registre;
 • Autorităţi implicate în aplicare a legii, instituţii guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;
 • O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;
 • Alte terțe părți, atunci când le-ați dat acordul pentru dezvăluire în scopuri de autentificare și prevenire a fraudelor.

 

Managementul fraudelor și aplicarea legii

 • Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri;
 • De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităț Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

 

Terțele părți cu care lucrăm

În cazul în care clientul îşi exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce priveşte utilizarea datelor sale personale, AAstudiova putea comunica aceste date către terţi. Ca regulă,AAstudio nu va comunica datele personale ale clientului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului în acest sens.

AAstudiopoate însă comunica datele personale ale clientului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii: AAstudio poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenorii care să furnizeze servicii în numele său, inclusiv servicii de administrare a serviciilor puse la dispoziția clientului.  AAstudiosolicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințe specifice de securitate referitoare la datele personale ale Clientului.
 • Consultanți sau parteneri externi AAstudiocare oferă asistențăsocietății (de ex.  Servicii poştale, servicii de tipărire şi împlicuire facturi, agenții de recuperare creanțe)
 • Autorități publice: AAstudiopoate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorităț

Transferuri internaționale de date

În prezent, datele cu caracter personal colectare de AAstudiosunt  păstrate în locația noastră din Romania.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?

Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară încheierii Contractului.

AAstudio personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu AAstudio(cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau  AAstudioeste obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?

AAstudio aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 • Securitatea datelor

Pentru a garanta siguranța datelor personale, AAstudioa implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

 • Păstrarea datelor

AAstudio va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare,  AAstudio poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu  AAstudio în  conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, AAstudio le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Avem o persoana de securitate specializată care analizează și îmbunătățește în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.

Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând produsele și serviciile noastre.

Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google,Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.

Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializaresunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Drepturile dvs.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal 

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține AAstudioîn legătură cu dvs. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secţiunea Contact. Ca alternativă, puteți contacta echipa de Relații cu Clienții.

 

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal 

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.rosecţiunea Contact.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe. Pentru aceasta , vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro secţiunea Contact.

 

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal 

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către ALEX ADAM STUDIO SRL  a datelor dvs. cu caracter personal.

 

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu doriți să mai primiți materiale de marketing din partea AAstudioprivind serviciile noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, telefon sau poștă).

Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:

 • Contactați-ne prin telefon;
 • Trimiteți un e-mail la adresa odp@aastudio.ropentru instrucțiuni;
 • Folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.rosecţiunea Contact.
 • Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la servicii. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu aţi indicat altfel).

Dreptul de a vă  adresa Autorității de Supraveghere

Dacă AAstudio nu ia măsuri cu privire la cererea dumneavoastră, aveţi dreptul de a depune plângere în fața Autorității  Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a introduce o cale de atac judiciară. Datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

 În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs.,  vă rugăm să folosiți formularul de pe site-ul nostru, http://aastudio.ro – secţiunea Contact. Ca alternativă, puteți ne puteți contacta prin telefon. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

 

Dreptul de ștergere

AAstudiourmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verificați mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții , dacă a încetat contractul dvs. cu AAstudio. Dacă acesta a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea ” Păstrare a datelor”.

 

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanţe definite de lege (ex. Clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita AAstudiosă i se şteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricţii vor fi verificate individual şi vor fi communicate clientului în mod corespunzător.

 

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale  reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract),  AAstudio va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către AAstudio, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către AAstudio  în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate anterior. Transferând datele personale ale reprezentanţilor săi (ex: director general, administrator, responsabil/persoană de contract) către AAstudio, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul acestora pentru prelucrarea datelor lor personale de către AAstudio conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.