Politica de confidențialitate

Respectăm confidentialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale acestora către terți și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse si pentru informari comerciale referitoare la site-ul aastudio.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ALEX ADAM STUDIO SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la office@aastudio.ro. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

AAstudio se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor către terți și să le foloseasca numai pentru stabilirea de contacte cu clienții săi și informarea acestora cu privire la anumite aspecte legate de funcțiile site-ului sau ofertele periodice.

AAstudio poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin e-mail-uri saptamanale și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.

AAstudio nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat o adresa de e-mail explicit pe site-ul simbalance.ro poate alege ca adresa lui/ei să fie ștearsă din baza noastra de date.